THIẾT BỊ UV-VIS
 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả: Model: SPECORD 210 Plus Xuất xứ: Analytik Jena – Đức Chức năng: Phân tích nồng độ hợp chất, đơn chất vô cơ bằng nguyên lý quang phổ bước sóng tử ngoại khả kiến UV – Vis; Thông số kỹ thuật: Khoảng bước sóng: 190 - 1100nm; Cung cấp bao gồm: Máy chính và các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo, sách hướng dẫn
 • Giá bán: Liên hệ
  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  THIẾT BỊ PHÂN TÍCH PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ AAS

  MÁY XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU

  THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TOC

  BỘ PHÁ MẪU CODE BẰNG TAY

  MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIÊN UV-VIS

  HỆ THỐNG ĐIỆN DI

  HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH BOD

  BỘ CHƯNG CẤT

  ';