HỆ THỐNG ĐIỆN DI
 • Mã sản phẩm:
 • Mô tả: Model: Eco-Mini Xuất xứ: Analytik Jena Kiểu module cho tách các protein trong các gel polyacrylamide (PAGE) 9.4 x 8.0cm. Chạy 1 hoặc 2 gel đồng thời. Eco-Mini dùng cho các kỹ thuật tách khác nhau bao gồm SDS-PAGE, điện di điều chế, điện di gradient cũng như là các ứng dụng blotting. Module gel cho điện di chấp nhận các gel hand-cast cũng như là các gel pre-cast trong các ngăn chứa bằng nhựa. Đĩa thủy tinh cho 10.5cm đến 11.0cm và đến chiều dài 11.5cm có thể được sử dụng với module. Kích thước các gel pre-cast có thể dùng được là 8.0cm x 10.0cm đến 10.0cm x 10.0cm
 • Giá bán: Liên hệ
  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  THIẾT BỊ UV-VIS

  THIẾT BỊ PHÂN TÍCH PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ AAS

  MÁY XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU

  THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TOC

  BỘ PHÁ MẪU CODE BẰNG TAY

  MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIÊN UV-VIS

  HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH BOD

  BỘ CHƯNG CẤT

  ';