Thiết Bị Phòng Thí Nghiệm

TỦ Ủ BOD

TỦ SẤY MẪU

TỦ NHIỆT ẨM, TỦ NUÔI CẤY

TỦ CẤY VI SINH

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG KĨ THUẬT SỐ

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HV-110

MÁY KHẤY TỪ GIA NHIỆT

MÁY ĐỒNG HÓA MẪU

LÒ PHÁ MẪU

LÒ NUNG

CÂN PHÂN TÍCH

BỂ RỬA SIÊU ÂM

BỂ ĐIỀU NHIỆT TUẦN HOÀN

BỂ ĐIỀU NHIỆT LẠNH ÂM SÂU

BỂ ĐIỀU NHIỆT ĐỘ CAO BẰNG DẦU

';