Tin tức

Bộ Xây dựng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng

Ngày 19/5/2016 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đến dự và chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp
Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Bùi Phạm Khánh, Đỗ Đức Duy; lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng, Văn phòng và Thanh tra Bộ Xây dựng.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra soát tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng liên quan đến việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, xem xét tính phù hợp của các quy định đó đối với Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.
Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ báo cáo về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực của ngành Xây dựng và ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã quán triệt một số yêu cầu và nội dung cần khẩn trương triển khai thực hiện.
Theo đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà giao Vụ Pháp chế tổng hợp các kết quả rà soát của các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ, tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư hoặc Quyết định về việc bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn phù hợp. Trong các Thông tư mà Bộ Xây dựng đang dự thảo và dự kiến ban hành trong thời gian tới không được quy định các điều kiện đầu tư, kinh doanh cũng như làm phát sinh thủ tục hành chính và thẩm quyền pháp lý. Đối với các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các Thông tư hiện hành của Bộ Xây dựng mà phù hợp thì sẽ nâng cấp Thông tư thành Nghị định của Chính phủ, trong đó sẽ xây dựng một Nghị định liên quan đến các nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh theo Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, một Nghị định về các vấn đề liên quan đến Luật Xây dựng.
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động rà soát các Nghị định của Chính phủ có liên quan mà Bộ Xây dựng tham mưu ban hành để kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Nghị định đó./.

Minh Tuấn
CÁC TIN KHÁC